Close

Over ons

Over Bureau Tijd & Ruimte

Lees meer
Logo_final_kl

Ons aanbod: wat kunnen we voor u doen?

Toekomstverkenningen, workshops, storytelling en meer

Lees meer
bureau_tijd_en_ruimte_wat_kunnen_we_voor_u_doen

Blog: Wat kunnen we leren van science fiction?

Lees ons blog over scifi voor innovatie

Lees ons blog
sci_fi_voor_innovatie

Blog: Scenarioplanning in historische context

Wat heeft Julius Caesar met scenarioplanning?

Lees ons blog
caesar-203509_1280

Wat kunnen we voor u doen?

Wij helpen organisaties grip te krijgen op de toekomst. Dat doen we op verschillende manieren.  

Waar verdient ons bedrijf over 15 jaar geld mee?
Scenarioplanning
Ik wil weten wat nieuwe trends betekenen voor mijn organisatie
Science Fiction Prototyping
Bureau Tijd & Ruimte

Wij maken toekomstverkenningen voor en met organisaties. Wij helpen u grip te krijgen op de toekomst!

Lees 'over ons'
Robert den Hartog - de Wilde

Historisch geograaf en erfgoeddeskundige, gespecialiseerd in conflictgeschiedenis, oorlogserfgoed en herinneringscultuur. ‘We hebben historische kennis nodig om huidige en toekomstige patronen van verandering te zien.’

Silke den Hartog - de Wilde

Gespecialiseerd in het faciliteren van en methoden achter toekomstverkenningen. ‘Omgaan met verandering vraagt om gestructureerde methoden maar ook ruimte voor creativiteit en onzekerheid.’

Blog

Bekijk ons blog

Scenarioplanning in een historische context

caesar-203509_1280Scenarioplanning en de vormen waarin het vandaag de dag beoefend wordt is voor een groot gedeelte het product uit militaire kokers en operaties van de vorige eeuw. Echter is scenarioplanning in zijn puurste vorm zo oud als de mensheid. De mens, met een ingeboezemde overlevingsdrang, zal doorgaans afwegingen maken alvorens beslissingen te nemen teneinde te overleven of zichzelf te verrijken. Een aantal belangrijke voorbeelden hiervan uit de geschiedenis zijn gedocumenteerd en bewaard gebleven.

Voor dit blog wil ik mij beperken tot één daarvan; de Commentarii de Bello Gallico, door Julius Caesar. Een reeks van in totaal 8 boeken uitgegeven tussen 58 en 49 voor Christus. Een persoonlijke verhandeling over de Romeinse politiekbedrijving en veldtochten in Gallië. Het is mogelijk op dit onderwerp nog veel verder terug te gaan in de tijd, echter vind ik dit een bijzonder in het oog springend werk wat het thema scenarioplanning betreft. Gallië of de Galliërs bestond in feite niet. Het was een lappendeken van verschillende groepen en stammen, allemaal met eigen belangen, agenda’s en daaruit voortkomende allianties.

Door deze complexiteit, de aanwezigheid en expansiedrang van zowel de Romeinen als de Germanen waren deze allianties doorgaans van een vluchtig karakter en konden van de een op de andere dag veranderen. Zo lees je bijvoorbeeld in boek 7 hoe de Aedui, een van de stammen en lange tijd gelieerd aan Rome, in opstand komen tegen de Romeinen en proberen andere stammen ook tot opstand over te halen. In boek 5 lees je hoe Caesar, als hij met zijn troepen de overtocht naar Engeland maakt, gegijzelde Gallische edelen meeneemt om eventuele opstand te voorkomen.

chess-691437_1280In weer een ander boek lees je hoe Caesar, vanwege een vergrote kans op opstand besluit om voor de winter niet naar Rome terug te keren maar bij zijn manschappen te overwinteren. Zo zijn er talloze voorbeelden van (on)voorzienigheden terug te vinden in de Bello Gallico. Het heeft alles een zeer hoog “als – dan gehalte”. Dat is in feite logisch. Vanwege de complexe politieke en tactische situatie ter plaatse heeft iedere beslissing verstrekkende gevolgen. Dat vind je als lezer terug in deze boeken; een ingewikkeld politiek en militair schaakspel.

De successen die Caesar voor het Romeinse Rijk heeft behaald komen voort uit geluk maar zeker ook het feit dat hij en zijn staf goed doordachte beslissingen hebben genomen op basis van overwegingen, en na hebben gedacht over de implicaties en mogelijke gevolgen hiervan. Kortom; in zekere zin lees je dat er is gehandeld op basis van scenario’s.

Natuurlijk staat dit mijlenver verwijderd van de moderne scenarioplanning en de beoefening daarvan, noch ga ik niet zomaar stellen dat dit werk en gelijke werken ten grondslag liggen aan de moderne scenarioplanning. Desondanks vind ik persoonlijk Commentarii de Bello Gallico een prachtig historisch voorbeeld van voorzienigheid, doordachtheid en complexe overwegingen. Al is het geen boek over methodieken kan ik een iedere beoefenaar van, of geïnteresseerde in het werkveld scenarioplanning aanraden deze werken te lezen.

Lees meer

De toekomst van de agri- & foodsector

Van 2014-2015 Van autonome robots tot zilte aardappelswerkte Silke voor Stichting Toekomstbeeld der Techniek aan een toekomstverkenning naar de mogelijke impact van technologische ontwikkelingen op de agri- & foodsector tot 2050. Het resultaat is de publicatie “Van autonome robots tot zilte aardappels”. Deze publicatie is op 9 april 2015 overhandigd aan DG Agro Hans Hoogeveen (Min EZ). Tijdens die conferentie werd ook bekend gemaakt dat een aantal partijen die betrokken zijn geweest bij de toekomstverkenning, zoals de 3TU, WUR en LTO een gevolg willen geven in de vorm van een AgriFoodTech Platform. De DG heeft daarvoor zijn steun toegezegd. Een prachtig resultaat.

De publicatie is te downloaden op de website van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT)

Het boek geeft de belangrijkste resultaten van de toekomstverkenning weer:

  • een overzicht van 20 technologische ontwikkelingen die impact zullen hebben op de toekomst van de agri-&foodsector
  • een overzicht van 30 sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen die impact zullen hebben op de toekomst van de agri-&foodsector, maar ook op de technologische ontwikkelingen
  • toekomstscenario’s
  • creatieve verhalen dit tot stand gekomen zijn in workshops met stakeholders, experts en creatieve denkers

U kunt ook een interview met Silke door Paul van Liempt (BNR Nieuwsradio) terugluisteren op de BNR website.

Lees meer

Zorg van morgen

7acf88652730f9610f301875b9f2089dHet TrendITion team van NICTIZ volgde in het najaar van 2014 de cursus toekomstverkennen. Vorige week verscheen hun publicatie: Spelen met de zorg van morgen. Zeven scenario’s over de toekomst voor eerstelijns zorg. Hiermee wil TrendITion een discussie op gang brengen over de impact van digitale ontwikkelingen.

“Ik verwacht dat 70 procent van het routinewerk waarvoor we naar de huisarts of apotheek gaan verschuift naar de patiënt thuis, de supermarkt of online.” Deze voorspelling van Lucien Engelen klinkt door in het trendboek eHealth in de eerste lijn, dat afgelopen dinsdag werd gepubliceerd door TrendITion, een samenwerking van Nictiz en Radboudumc. Engelen is directeur van het Radboudumc REshape Center for Innovation. Lies van Gennip, directeur van Nictiz, vindt het onbegrijpelijk dat we online kunnen winkelen en reizen kunnen boeken, maar ons medisch dossier niet kunnen inzien. Dat zal volgens haar snel veranderen en ook die visie komt terug in het boek. Lees het volledige artikel op Smarthealth.nl

Lees meer

Contact

Heeft u een vraag, een tip of wilt u ons post sturen?

Bureau Tijd & Ruimte

robert@bureautijdenruimte.nl

silke@bureautijdenruimte.nl

Postbus 106

1970 AC Den Burg

Postbus 106

1970 AC Den Burg